Jord som jord?

Är man nybörjare inom odling är det lätt att tro att jord bara är ett slags utfyllningsmedel som placeras runt plantorna. Det är dock inte hela sanningen. Växter behöver jord för att läka, för att kunna ta upp vatten och för att kunna tillgodose sig näring. Man kan säga att jorden är som växtens skafferi och apotek.

dirt-947985_960_720Jord kan grovt delas upp i planteringsjord och anläggningsjord. De skiljer sig båda från så kallad matjord som används på åkrar. Anläggningsjord används för att till exempel så gräs och läggs på befintlig mark i tjocka lager medan planteringsjorden används i krukor och i trädgårdar. Det är framför allt fyra faktorer som är viktiga för en bra jord, dessa är:

  • Näringsvärde – Olika växter kräver olika mängd näring. En tumregel är att spädare växter ska ha mindre gödsling medan grövre växter ska ha mer. Har jorden för mycket näring skadas växterna och de kan då inte ta upp näring och vatten från jorden. Gödsling ska ske framförallt på sommaren eftersom det är då växterna behöver som mest näring.
  • PH-balans – De allra flesta växter trivs bäst när PH-värdet är mellan 5.5 – 6.5. Det finns dock undantag. PH-värdet bestäms av jordens kalkhalt. Man ska därför se till att man varken kalkar jorden för mycket eller för lite.
  • Mikroorganismer – Kryp och nyttiga mikroorganismer behövs för att jorden ska vara av god kvalitet. Insekter och maskar rensar bort dött organiskt material och ser till att vatten och luft rör sig bättre i jorden då de skapar gångar och hål. Det finns dock bakterier och svampar som förstör jorden och hotar växterna. De hålls dock i schack av de vänligt sinnade bakterierna och insekterna, man ska därför inte försöka utrota dem.
  • Näring och fukt – Jorden ska fungera som ett skafferi där växterna kan hämta näring där de behöver. Vatten lagras i jorden i insekternas gångar och näringen till växten finns dels i vattnet och dels i jorden. Stoppa ner ett finger i jorden då och då för att se till att jorden är fuktig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *